Pletacie priadze - ako sa vyrábajú a aké majú vlastnosti

Na výrobu priadze na pletenie sa (rovnako ako na výrobu tkaných látok) používa ako základná surovina vlákno. Predstavte si chumáčik ovčej vlny alebo bavlny. Vlákno je jednoduchý chĺpok či „vlások“, z ktorého sa pradením (skrúcaním a vyťahovaním) vytvára dlhá spradená niť. Čím je východzie vlákno dlhšie, tým kvalitnejšiu, pevnejšiu a jemnejšiu niť môžete upriasť. Pri pradení dochádza k zakrúteniu vlákien okolo osi nite/priadze, pričom čím vyšší je počet zákrutov, tým pevnejšia je niť/priadza.

Pred pradením sa prírodné vlákna musia vyčistiť (odstránením mechanických nečistôt, prebytočného tuku, semien), jednotlivé vlákna uvoľniť a usporiadť v jednom smere (mykanie), prípadne odstrániť najkratšie vlákna (česanie). Potná vlna (nevyčistená vlna v stave, v akom sa ostrihaná z ovce) obsahuje až 40 – 60 % nečistôt a nežiadúcich vlákien, surová bavlna (neupravená, len pozberaná) 20-40%. Výťažnosť prírodných vlákien teda rozhodne nie je 100% a aj to je jeden z dôvodov, prečo sú drahšie ako syntetické.

Po upradení vlákien získate niť, ktorú môžete rovno použiť, ale v drvivej väčšine sa nite ešte navzájom zosúkajú. Zosúkaním dvoch alebo viacerých nití vznikne priadza. Podľa toho, koľko nití do priadze zosúkate, vznikne jednonitka, dvojnitka, štvornitka...  Hustota zákrutov a spôsob zosúkania nití v priadzi významne ovplyvňujú jej vlastnosti.

Najdôležitejšou z nich je pevnosť pletacej priadze. Keď z rovnakého materiálu voľne upradiete málo zakrútenú jednonitku, bude nadýchaná, mäkká ale málo odolná, zatiaľ čo pevne skrútená štvornitka bude tvrdšia, ale pevnejšia a odolnejšia. Ak všetky nite upradiete a potom zosúkate v jednom smere, dostanete priadzu naozaj pevnú a tvrdú.

Konštrukcia priadze má tiež veľký vplyv na jednu z najdôležitejších vlastností a tou je objemnosť pletacej priadze. V zásade sa dá povedať, že väčší objem (teda väčší obsah vzduchu) má na svedomí lepšie izolačné vlastnosti vlákna aj priadze. Okrem toho je najmä u hrubých priadzí väčší objem vítanou výhodou, predože pri zachovaní masívneho vzhľadu úpletu sa zníži hmotnosť materiálu. Väčší objem pletacej priadze sa dosahuje špeciálnou konštrukciou pletacích priadzí. Príkladom sú napríklad priadze v tvare upletenej dutinky, buklé alebo ženilkové priadze.

Pružnosť je ďalšia vlastnosť, ktorú môže konštrukcia priadze ovplyvniť. Zjednodušene možno povedať, že pružnejšie ako štandard budú najmä retiazkové a dutinkové priadze.

Na tomto mieste je vhodné spomenúť aj farbenie priadzí. Farbiť sa možu vlákna pred pradením a tiež kedykoľvek počas výroby priadze. Hotovú priadzu je možné aj potlačiť, tak sa vyrábajú aj samovzorovacie priadze. Priadze možno farbiť aj ručne, čo je samozrejme časovo aj ekonomicky  najnáročnejší spôsob. Výsledkom je ale špecifická, strojovým farbením nedosiahnuteľná farebnosť.

Proces farbenia je jednou z ekologicky „najrizikovejších“ častí výroby pletacej priadze a textilu vôbec. Používané farbivá a ustaľovače sú (najmä v prípadoch, kedy má byť výsledný produkt čo najlacnejší) často agresívne chemikálie. A produkcia znečistenej vody je obrovská. Najčastejšie používaný príklad 120 l znečistenej vody na 1kg zafarbenej bavlny hovorí sám za seba.

Najšetrnejšie farbenie voči životnému prostrediu aj voči vašej pokožke garantujú materiály, ktoré majú najvyšší celosvetovo uznávaný textilný ekologický certifikát GOTS (Global organic textile standard).

Global Organic Textile Standard ( GOTS ) predstavuje súbor noriem pre spracovanie a výrobu ekologických - organických textílií. Vymedzuje prísne kritériá ochrany životného prostredia v celom dodávateľskom a výrobnom reťazci a rovnako vyžaduje dodržiavanie stanovených sociálnych kritérií. Certifikáty vydáva a pravidelne opakovane kontroluje príslušná organizačná zložka nezávislej mimovládnej nadnárodnej organizácie - GOTS International Working Group.

Pri certifikácii sa kontrolujú všetky aspekty výroby textilu, teda nielen ekologické ale aj sociálne kritériá. Pre produkty, ktoré majú certifikát GOTS platí, že:

- východiskové suroviny sú získavané bez poškodzovania životného prostredia (ekologické chovy voľne chovaných zvierat, rastliny bez používania chemických postrekov)

- pri výrobe t.j. spracovaní a farbení vlákien a výrobe textilu sa nepoužívajú žiadne životné prostredie poškodzujúce chemikálie

- pracovné a sociálne prostredie zamestnancov na všetkých stupňoch spracovania zodpovedá medzinárodným normám práce a obchodovanie prebieha v súlade s Fair trade

Na rozdiel od všetkých ostatných textilných ekologických certifikátov, je dodržiavanie náročných kritérií už udeleného GOTS certifikátu každoročne opakovane kontrolované.

Pre označovanie farebných prevedení priadzí sa najčastejšie používajú tieto výrazy:

Uni – jednofarebá

Multicolor – viacfarebná s nešpecifikovaným rozložením farieb a bez vzorovania

Melangé – priadza upradená zo zmesi rôznofarebných vlákien tak, aby sa dosiahla určitá požadovaná farebnosť, najčastejšie akýsi "melír" rôznych odtieňov jednej farby

Ombré – farbenie, pri ktorom sa jednotlivé farby striedajú v určenom poradí. Farebné prechody sú jemne odtieňované a sa postupne sa prelínajú.

Mouliné priadza vytvorená zosúkaním viacerých jednofarebných nití