Pletenie pre bábätká v Hniezdach záchrany.
Dojčenské papučky pletené na dvoch ihliciach  27.11.2013

. .

Tento osvedčený návod na dojčenské papučky je jednoduchý a variabilný. Papučky môžete upliesť nielen lícovým žerzejom, ale aj celé vrúbikom, hráškovým vzorom, s ohrnovacou manžetou, farebne odlíšenou šľapkou, pásikavé, alebo na ne môžete vyšiť srdiečko, kvietok či iniciály bábätka. Je vhodné vždy pliesť spodok papučky (šľapku) vrúbikom, ktorý pôsobí pekne masívne a papučky "postaví na nohy".
Papučky sú pletené na dvoch ihliciach a zošité cez stred šľapky a vzadu cez manžetu a pätu.
   
Veľkosť: 0-3 (6,12) mesiacov. Dĺžka papučky 7,5 (9, 11) cm
Materiál: 50g priadze BCgarn Semilla fino, 100% organická vlna, 240m/50g (z jedného klbka urobíte 3 páry novorodeneckých papučiek a dve jednoduché čiapočky)
Pomôcky: ihlice č.3 a 4 značky KnitPro Mio krúžky
Skúšobná vzorka: 28 očiek x 38 riadkov lícovým žerzejom pri použití ihlíc č.3
Použité techniky:
vrúbik = líce aj rub hladko
lícový žerzej = líce hladko rub obratko
jednoduchý patent 1:1 = striedame 1 očko hladko a 1 očko obratko
pridávanie očka nahodením = nahodíme medzi dvoma očkami tak, že pracovnú priadzu zozadu dopredu podoberieme pravou ihlicou. Aby v pletenine nevznikla dierka v nasledujúcom riadku pletieme novovzniknuté očko hladko za zadnú niť (anglicky hladko)
spletenie dvoch očiek hladko pretiahnutím = prvé očko snímeme hladko (presunieme z ľavej ihlice na pravú ako keby sme ho chceli upliesť hladko) pričom pracovná priadza je za prácou, nasledujúce očko upletieme hladko a sňaté očko cezeň prevlečieme. Rovnaký výsledok dosiahneme keď snímeme prvé očko hladko, druhé očko hladko (pracovná priadza je stále za prácou) a potom obe očká spletieme hladko a to buď tak, že ich vrátime na ľavú ihlicu a spletieme ich spolu hladko, alebo tak, že ľavú ihlicu vsunieme zľava doprava do sňatých očiek, ktoré sú na pravej ihlici a spletieme ich hladko čím ušetríme jeden pohyb pri presúvaní očiek späť na ľavú ihlicu pred ich spletením hladko. Cieľom oboch týchto spôsobov splietania dvoch očiek je zabezpečiť, aby prvé očko v poradí ležalo na druhom, t.j. aby uberanie smerovalo doľava. Keby sme len splietli dve očká hladko, bude ležať druhé očko na prvom a smerovať bude doprava. V anglických návodoch sa tento postup označuje skratkou ssk čo znamená slip, slip, knit t.j. sňať, sňať, hladko.
spletenie dvoch očiek obratko = upletieme naraz dve očká obratko
Použité skratky a symboly:
R = riadok
hl = hladko
obr = obratko
nah = nahodiť
spl = spliesť
zn = značka
za radovými číslovkami je bodka (1.R = prvý riadok)
číslovky označujúce počet sú bez bodky (2hl. = dve hladko)
postup v hranatej zátvorke opakujeme toľkokrát, koľko je za ňou uvedené napr. [1hl, nah] 2x = jedno hladko, nahodiť, jedno hladko, nahodiť
Pracovný postup:

Pletieme v radách tam a späť. Značky pri pletení šľapky nemusíme použiť, ale umožnia nám lepšie porozumieť strihu a orientovať sa pri rozširovaní úpletu. Pliesť začíname v strede šľapky pod pätou.
Šľapka:
Nahodíme 24 (28, 32) očiek tak, aby nám na začiatku nahadzovania ostal asi 20cm kus priadze, ktorý neskôr použijeme na zošitie šľapky. Prvý (rubový) riadok upletieme hladko. Pritom do práce umiestnime značky takto: 1hl, zn, 10(12,14)hl, zn, 2hl, zn,10(12,14)hl, zn, 1 hl.
Značky označujú miesta, kde budeme pridávať nahodením. Stred špičky, kde budeme tiež nahadzovať značkou neoznačíme, pretože je pohyblivý. Pridávať budeme pred prvou značkou, medzi druhou a treťou značkou a za štvrtou značkou.
Samostatné krajové očká sa nepletú. Sú súčasťou popisu pletenia šľapky. 
1.R (líce) - 1hl, nah, zn, 10(12,14)hl, zn, nah, [1hl, nah] 2x, zn, 10(12,14)hl, zn, nah, 1hl.
2.R (rub) a všetky nasledujúce rubové riadky šľapky hl. Nahodenia pletieme hladko za zadnú niť (anglicky hladko).
3.R (líce) - 2hl, nah, zn, 10(12,14)hl, zn, nah, 2hl, nah, 3hl, nah, zn, 10(12,14)hl, zn, nah, 2hl.
5.R (líce) - 3hl, nah, zn, 10(12,14)hl, zn, nah, [4hl, nah] 2x, zn, 10(12,14)hl, zn, nah, 3hl.
7.R (líce) - 4hl, nah, zn, 10(12,14)hl, zn, nah, 5hl, nah, 6hl, nah, zn, 10(12,14)hl, zn, nah, 4hl.
8.R (rub) - posledný riadok šľapky pre najmenšiu veľkosť. Pletieme všetky očká hladko a počas pletenia vyberieme značky. Na ihlici teraz máme 44 očiek. Pokračujeme telom papučky.
9.R (líce) - 5hl, nah, zn, 10(12,14)hl, zn, nah, [7hl, nah] 2x, zn, 10(12,14)hl, zn, nah, 5hl.
10.R (rub) -  posledný riadok šľapky pre prostrednú veľkosť. Pletieme všetky očká hladko a počas pletenia vyberieme značky. Na ihlici teraz máme 53 očiek. Pokračujeme telom papučky.
11.R(líce) - 6hl, nah, zn, 10(12,14)hl, zn, nah, 8hl, nah, 9hl, nah, zn, 10(12,14)hl, zn, nah, 6hl.
12.R.(rub) – posledný riadok šľapky pre najväčšiu veľkosť. Pletieme všetky očká hladko a počas pletenia vyberieme značky. Na ihlici teraz máme 62 očiek. 
Telo papučky:
8(8,12) riadkov lícovým žerzejom (líce hladko, rub obratko). krajové očká na oboch koncoch riadku pletieme na líci aj rube hladko. Vytvoríme tak uzlíčkový okraj, ktorý nám uľahčí zošívanie hotovej papučky.
Priehlavok:
Pre vytvarovanie priehlavku budeme na dvoch miestach (nad špičkou) uberať očká spletaním tak, aby sa papučka smerom k členku zužovala a nad priehlavkom zároveň vznikol akýsi “jazyk”. Okrem posledných dvoch riadkov budeme pracovať len nad strednými očkami papučky.
1.R (líce) - 24(29,34)hl, 2 spliesť pretiahnutím, otočiť (so zostávajúcimi očkami nepracujeme)
2.R (rub) - 1sňať obr, 4(5,6)obr, 2 spliesť obr, otočiť (so zostávajúcimi očkami nepracujeme)
3.R (líce) - 1sňať hl, 4(5,6)hl, 2 spliesť pretiahnutím, otočiť
4.R (rub) - 1sňať obr, 4(5,6)obr, 2 spliesť obr, otočiť
3.R a 4.R priehlavku opakujeme ešte 4x (6x, 7x)
13.(15.,17.)R (líce) - 1sňať hl, 4(5,6)hl, 2spliesť hl, 12(14,17)hl (t.j. hladko až do konca riadku)
posledný 14.(16.,18.)R priehlavku (rub) – 17(20,24)obr., 2 spliesť obr, 11(13,16)obr., krajové očko hladko. Na ihlici máme 30(35,43) očiek.
Manžeta:
10(12,14) riadkov jednoduchým patentom 1:1. Keďže máme párny počet očiek vychádza posledné očko obratko. Budeme ho však pliesť hladko - robíme uzlíčkový okraj. V poslednom riadku všetky očká voľne uzavrieme. Priadzu odstrihneme vo vzdialenosti asi 20cm a použijeme ju na zošitie papučky od horného okraja manžety k šľapke.
Dokončenie:
Papučku zošijeme v dvoch krokoch priadzou, ktorú sme si nechali pri nahodení a pri uzavretí práce. Zošívame plochým cik-cak stehom z lícovej strany, najprv šľapku a potom zadnú stenu papučky. Konce priadze prevlečieme na rubovú stranu papučky a zapošijeme.

Späť na blog